(2A) 2020 IGHSAU Girls State Basketball Championships

Iowa Girls State High School Basketball Championships 2020 |  Ep706 |  Mar 7, 2020  | 1 hr 41 min

(4A) 2020 IGHSAU Girls State Basketball Championships

Iowa Girls State High School Basketball Championships 2020 |  Ep705 |  Mar 7, 2020  | 1 hr 37 min

2020 Iowa PBS Sports Preview Show (4A, 2A, 1A)

Iowa Girls State High School Basketball Championships 2020 |  Ep704 |  Mar 7, 2020  | 22 min

(3A) 2020 IGHSAU Girls State Basketball Championships

Iowa Girls State High School Basketball Championships 2020 |  Ep703 |  Mar 6, 2020  | 1 hr 47 min

(5A) 2020 IGHSAU Girls State Basketball Championships

Iowa Girls State High School Basketball Championships 2020 |  Ep702 |  Mar 6, 2020  | 1 hr 41 min

2020 Iowa PBS Sports Preview Show (5A, 3A)

Iowa Girls State High School Basketball Championships 2020 |  Ep701 |  Mar 6, 2020  | 23 min
Passport